ZIJ 20202019-01-27T13:48:29+00:00

Project Description

ZIJ, een vertelling over de culturele samenleving (2020)

Na WIJ waarin we het leven in de Bossche volkswijk belichten, maken we in 2020 ZIJ, een voorstelling waarin we ‘de ander’ centraal stellen: de ‘medelanders’ die sinds de jaren vijftig zorgden dat de samenleving sterk veranderde.

ZIJ vertelt het verhaal van die ‘nieuwe Nederlanders, die besloten dat hun toekomst in Holland lag. Die hun geliefden over lieten komen of verliefd werden op een Nederlandse. Die de eenvoudige, sobere en sombere samenleving hier langzaam kleurrijker en uitbundiger maakten. Die het kikkerland verrijkten met vreemde gebruiken en andere culturen. Maar die ook tegen barrières aanliepen en voor spanningen zorgden, door taalgebrek, andere waarden en normen, afwijkende gedachten over geloof en samenleven.

ZIJ gaat over de gastarbeiders van toen. En over de tweede en derde generatie die nog steeds tussen twee culturen bungelt. Over hoe we leerden samenleven, ondanks onze verschillen.

ZIJ wordt een vertelling over de culturele samenleving van vandaag.

DE GEDACHTE ACHTER ZIJ

Project Details