hide button
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { jQuery(function($){ var mywindow = $(window); var mypos = mywindow.scrollTop(); mywindow.scroll(function() { if (mypos > 50) { if(mywindow.scrollTop() > mypos) { let headerHeight = $('#stickybutton').outerHeight(); $('#stickybutton').css('transform','translateY(+50px)'); } else { $('#stickybutton').css('transform','translateY(0px)'); } } mypos = mywindow.scrollTop(); }); }); });

Gilles

Monoloog, gesproken opera, ondersteund door housemuziek en projectiebeelden.

Opgesloten op een podium van vier meter in doorsnede houdt Gilles zijn betoog. Geen grote theatraliteit maar met ingehouden temperament, zelden zijn stem verheffend, maar altijd gevaarlijk. Het publiek omsluit Gilles als waren zij prooidieren waar geen ontsnappen aan is.

Gilles probeert zijn huid te redden maar weet dat hij boete moet doen voor het onrecht wat hij heeft aangedaan. Wel stelt hij de vraag of de rechters wel bij machte zijn om hem te veroordelen. Want wie is er niet zonder zonde?

Door een hedendaags modern strijdperk te creëren met de projecties op het gaas die de beeldvorming beheersen wordt het publiek deelgenoot gemaakt van het kerkelijk proces.

Cast

Gé van Berkel
Gilles
Gé van Berkel

Theater aan de Parade

Sint Jorisstraat 131, 5211 HA 's-Hertogenbosch