hide button
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { jQuery(function($){ var mywindow = $(window); var mypos = mywindow.scrollTop(); mywindow.scroll(function() { if (mypos > 50) { if(mywindow.scrollTop() > mypos) { let headerHeight = $('#stickybutton').outerHeight(); $('#stickybutton').css('transform','translateY(+50px)'); } else { $('#stickybutton').css('transform','translateY(0px)'); } } mypos = mywindow.scrollTop(); }); }); });

Over Paleis

Paleis voor Volksvlijt produceert, met Brabantse makers uit de streek, culturele activiteiten die de identiteit van de stad en regio belichten. Dat kunnen (muziek)theatervoorstellingen zijn, wijkwandelingen, films, radio- en tv-programma’s, hoorspelen, van alles. In de buurten, in de theaters, op locatie, overal.

Bij de keuze en de ontwikkeling ervan laten we ons leiden door onze nieuwsgierigheid; onze inspiratiebronnen zijn de verhalen en belevenissen in de (volks)wijken. De thema’s van onze producties liggen dan ook heel dicht bij de belevingswereld van de bewoners, bij hun en ons leven van alledag.

Voor onze activiteiten werken we samen met partners die ook nieuwsgierig zijn: lokale en regionale kunstenaars, regisseurs, acteurs. Maar ook buurtwerkers, leraren, ondernemers, welzijnsorganisaties, culturele instellingen, onze Ambassadeurs.

Samen met hen, een wisselende en groeiende groep beroeps- en vrijetijdsspelers en jonge makers die we in ons Praktijk LAB voor Community ART op weg helpen, vormen we een kleurrijk theatergezelschap dat kennis deelt, verdieping zoekt en verbeelding creëert.

Paleis voor Volksvlijt trekt daarvoor naar de plekken waar het gebeurt, de wijken in. Als ‘artists in residence’ zoeken we daar de mensen en hun verhalen op. Samen maken we er, als aanjager, broedplaats en beweging, waarachtig ‘volkstheater’. In diverse disciplines, op allerlei manieren. Maar altijd laagdrempelig en herkenbaar. En altijd professioneel en volwaardig.

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat er zo een nieuw, breder en gevarieerder publiek kan groeien. Dat misschien (nog) niet zo bekend is met kunst en cultuur, maar minstens zo nieuwsgierig is als wij.

Het oorspronkelijke Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam werd in 1864 geopend en was een culturele publiekstrekker.

In het grote glazen gebouw werden tentoonstellingen gehouden, wekelijks concerten gegeven door een Paleisorkest en opera’s opgevoerd. In april 1929 werd het Paleis voor Volksvlijt door brand verwoest.